KLOCKI KORBO - HIT!

Korbo to kreatywne i edukacyjne zestawy klocków o różnorodnych elementach, które umożliwiają tworzenie ruszających się  konstrukcji.

Głównym budulcem jest klocek - koło zębate, które najmłodsze nawet dziecko może wprawić w ruch. W prostej zabawie w procesie poznawczym: Buduj, Zakręć i Obserwuj, klocki Korbo w sposób zabawowy i doświadczalny pozwalają dzieciom zrozumieć zastosowanie kół zębatych w mechanice.

Zapraszamy do nowego działu KLOCKI KORBO!

Informacje o produkcie

Różnicowanie fonemowe głosek cz. I i II

Nr katalogowy:
120003
Producent:
ab-art
Różnicowanie fonemowe głosek  cz. I i II

Parametry produktu

Autor:
dr Mieczysław Chęciek
Wysyłamy w ciągu:
1 dzień

Sprawdź również:

51,50 zł
46,00 zł
Opis produktu:

W skład zestawu wchodzą 2 CD ROM w kolorowej teczce:

1. Różnicowanie fonemowe głosek ć - c - cz (cz.I)

2. Różnicowanie fonemowe głosek dź - dz - dż (cz.II)

Powyższy zestaw jest pomocą dydaktyczną służącą do prowadzenia zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych w zakresie utrwalania, m.in. różnicowania fonemowego głosek: ć – c – cz oraz dź - dz - dż. Pomoc ta może być wykorzystana w terapii logopedycznej z dziećmi już od 2 roku życia.

Zestaw służy do:

  • utrwalania poprawnego brzmienia głosek: ć – c – cz oraz dź - dz - dż (każdej głoski oddzielnie, w zależności od rodzaju seplenienia),

  • ćwiczenia słuchu fonemowego (czyli ćwiczenia umiejętności koncentrowania się na izolowanym dźwię­ku mowy głoski dentalizowanej, umiejętności zauważenia jego istotnych cech poprawnej wymowy oraz wyodrębnienia początkowej, środkowej i koń­cowej głoski, jej odróżniania i utożsamiania),

  • utrwalania poprawne­go słuchowego różnicowania głosek: ć – c, c – cz ć – c - cz. (w dwóch wyrazach z opozycjami: ć – c, c - cz oraz w wyrazach przedsta­wianych za pomocą trzech obrazków z opozycjami: ć – c – cz), [odpowiednio: utrwalania poprawne­go słuchowego różnicowania głosek: dź – dz, dz – dź,  dź – dz - dż (w dwóch wyrazach z opozycjami: dź – dz, dz - dż oraz w wyrazach przedsta­wianych za pomocą trzech obrazków z opozycjami: dź - dz - dż)],

  • ćwiczenia poprawnego czytania i pisania wyrazów z literami: ć(ci) – c - cz oraz dź(dzi) – dz - dź , (ćwiczenia można stosować w przypadku dzieci w młodszym wieku szkolnym szczególnie wówczas, gdy wadliwa artykulacja tych gło­sek znajduje swoje odbicie w pisaniu),

  • układania z rozsypanek literowych sylab, a z sylab wyrazów. Prezentowany zestaw ilustracji i napisów może także służyć do ćwiczeń utrwalających różnicowanie pomiędzy głoskami: dźwięczna - bezdźwięczna ć – dź, c – dz, cz – dż (szczególnie w przypadku mowy bezdźwięcznej).

Powyższa pomoc może służyć nie tylko logopedom. Można ją z powodzeniem stosować na zajęciach z dziećmi w ramach indy­widualnej bądź grupowej pracy kompensacyjno-korekcyjnej lub dydaktyczno-wyrównawczej w przedszkolu i w szkole. Można ją także stosować w pracy terapeutycznej z dziećmi dyslektycznymi (ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu). Pomoc może też służyć dziecku w domu.

Zestaw można wykorzystywać także w pracy z młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami artykulacyjnymi oraz z zaburzeniami analizy i syntezy słuchowo-dźwiękowej wyrazu.

Wymagania sprzętowe:

System MS-Windows 95, 98, NT, 2000, XP lub Millenium

Karta dźwiękowa


 

Ci, którzy kupili ten produkt kupili także

Helikopterek do ćwiczeń oddechowych
4,00 zł
Prosta zabawka doskonała do ćwiczeń logopedycznych. Dziecko nakłada śmigiełko na helikopterek, po czym dmuchając w rurkę sprawia, iż śmigiełko odlatuje. Zabawka wykonana z plastiku, przeznaczona dla dzieci powyżej 3 lat. !!! Tworzywo wygodne do mycia i dezynfekcji !!! ... ...więcej
Eduterapeutica Logopedia. Karty pracy
159,00 zł
Zestaw kart z programu tym razem już wydrukowanych, by ułatwić specjaliście pracę poza środowiskiem komputera. Zestaw 600 kart, w którym znajdują się ćwiczenia wspomagające terapię wszystkich zaburzeń mowy, jakie znajdują się w programie multimedialnym, między innym: zaburzeń szeregu cisząc... ...więcej
Bobik i łapa - wprowadzenie dziecka w świat mowy, pisma oraz wyrażania emocji
21,00 zł
Produkt niedostępny
Książeczka o psie Bobiku skierowana jest do maluchów od około 2. roku życia lub dzieci starszych, które z różnych powodów zaczynają mówić później niż ich rówieśnicy. Celem krótkiego, rymowanego opowiadania jest łagodne wprowadzenie małego dziecka w świa... ...więcej